Coolshop Logistics ApS

Nørresundby, 2022

RTE A/S har opført 22.000 kvm. nyt lager, showroom og butik for Coolshop Logistics.

Bygningen er en af Nordjyllands største under tag, og den danner nu nu de nye rammer for virksomhedens omkring 300 medarbejdere og ca. halvanden million produkter. Arbejderne er udført af RTEs egenproduktion indenfor jord-, kloak-, beton-, og tømrerarbejderne, samt i alt ca. 24
underentreprenører, under ekstern projektledelse af Roy Würtz ApS i samarbejde med RTEs produktionsledelse.

Byggetiden har været lige over 10 måneder, fra første spadestik midt i marts 2021, til aflevering af byggeriet til bygherre i januar 2022. Byggeriet, der ligger tæt på Limfjorden, er udført som et traditionelt elementbyggeri med i alt 450 præfabrikerede betonelementer. Ydervæggene er udført som sandwichelementvægge, mens de indvendige bærende vægge er udført som betonelementer, suppleret med et bjælke-søjlesystem i betonelementer.

Byggemodningen af den store grund tæt på motorvejen har krævet udskiftning af ikke mindre end 41.000 tons muldjord med bundsikringssand og -grus. Til fundamenterne er der anvendt ca. 1.600 tons beton, og til gulvene ca. 7.000 tons beton. Til vej- og parkeringsarealer er der lagt ca. 750.000 belægningssten.

Indvendigt i de nye bygninger er der omfattende tekniske installationer. Datainstallationerne udgøres blandt andet af ca. 11,6 kilometer  netværkskabler, og 760 lysarmaturer sørger sammen med 135 ovenlys for den indvendige belysning. I tilfælde af brand, er den 295 meter lange
bygning brandsikret med bl.a. et sprinklingsanlæg, der er dimensioneret til at kunne levere ca. 5.000 liter vand i minuttet vha. to dieselpumper på nabomatriklen.

 

Referencegalleri

Se et af vores andre spændende projekter