Projekter, der bygger fremtiden

Om RTE A/S

Med base i Brønderslev har RTE – Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S siden 2009 år opført erhvervsbyggerier til virksomheder overalt i Danmark, fra produktions- og lagerbygninger, til kontor og administration, pakke- og logistikbyggeri samt byggerier til autobranchen og detailhandlen. 

Som total- og hovedentreprenør er vores kerneopgave at styre de komplicerede processer i byggeprojektet fra idé til nøglefærdigt byggeri. Vores egenproduktion tæller jord-, kloak-, beton- og tømrerfagene, og til de øvrige fag kontraherer vi med eksterne fagentreprenører.

Det kræver en alsidig viden og erfaring, og det stiller store krav til os som den koordinerende part i samarbejdet mellem myndighed, rådgivere, ingeniører, arkitekter, fagentreprenører og bygherre. 

 

Grundlaget for godt samarbejde

Vi arbejder ud fra et værdisæt, der bygger på kvalitet, troværdighed, forudseenhed og værdiskabelse – en tilgang, der er forankret i det strategiske grundlag for virksomheden. 

Det mener vi skaber det bedste grundlag for et godt samarbejde. Værdien skaber vi med vores dygtige håndværkere, omhyggelig planlægning og en proaktiv projektledelse – og med en åben og ærlig dialog mellem alle involverede, sikrer vi tilliden i det afgørende samarbejde, der fører byggeprojektet i mål. 

Ansvarlighed

Hos RTE er vi bevidste om vores samfundsmæssige ansvar. Vi driver virksomheden på ordentlig og anstændig vis, og med omtanke for mennesker, miljø og samfund på flere nøgleområder: 

  • Vi arbejder løbende med forbedring af arbejdsprocessernes miljøpåvirkning og minimering af spild.
  • Vi arbejder for at sikre en bæredygtig fremtid for byggeriet via vores engagement i byggebranchens organisationer og bestyrelsesarbejdet i DI Dansk Byggeri.
  • Vi arbejder løbende med et højt fokus på byggepladssikkerhed, så vi sikrer et godt arbejdsmiljø og minimerer nedslidning.
  • Vi er meget aktive i uddannelsesarbejdet og mindst 10% af arbejdsstyrken udgøres af lærlinge.
  • Vi efteruddanner nøglemedarbejdere og tilbyder løbende opkvalificering, f.eks. lederuddannelse eller faglige ajourføringskurser.

Gennem samarbejdet skaber vi resultater.