Leverandør-info

For at administrere og håndtere fakturaer og kreditnotaer på den mest effektive måde, er det nødvendigt at bilag fremsendes til os på en af følgende måder:

via mail som vedhæftede oio.ubl-filer til mailadressen: faktura@rte.dk

  • som oio.ubl-filer via Nemhandel på vores CVR-nummer 32296025
  • EAN-nummer 5790002387845 (samme fremgangsmåde som til det offentlige)
  • Hvis intet af ovenstående er muligt, skal fakturaer sendes som vedhæftede pdf-filer til mailadressen: faktura@rte.dk
 
På alle fakturaer og kreditnotaer skal der fremgå sagsnummer, sagsopgave og rekvirent efter dette eksempel:
 
 
Sagsnummer, sagsopgave og rekvirent adskilles af en skråstreg (/). Spørg rekvirent eller kontaktperson om de korrekte oplysninger.
 
Betalingen sker, hvis intet andet er aftalt, jf. Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S’ leverandør- og UE-betingelser:
lb. md + 21 dage og iht. AB92/AB18.
 
Fakturaer, der modtages senere end 4 arbejdsdage efter den første i måneden, vil blive betragtet som faktureret i ny måned, med tilsvarende betalingsforlængelse.