Brønderslev Varme A/S

Brønderslev, 2017

Entreprisen indeholdt etablering af jordarbejder for det samlet byggefelt og flisoplag, nye ledninger for regnvand og afløb samt belægninger. 

  • 5900 m²
  • Insitu-støbning af fundamenter, terrændæk, flisgrubber, ORC- grubbe, kedel-grubber mv.

Referencegalleri

Se et af vores andre spændende projekter