Nordmark Maskinfabrik A/S

2019: 1500 kvm. produktionshal med maskinfundament, traverskran og sidebygning med kontor og velfærd.

Brønderslev Varme A/S

I 2017 har vi fagentreprisen på jord, kloak, beton og belægning af det nye flisfyret kraftvarmeværk for Brønderslev Varme A/S.

AVV Energianlæg

Forbrændingsanlægget AVV Hjørring havde i 2016 brug for en tilbygning til røggaskondensering.