Dataansvarlighed

Hos Richardt Thomsen behandler vi al data med fortrolighed og i overensstemmelse med lovgivningen. Her kan du læse om hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger.

Forretningsforbindelser

Som kunde, underleverandør eller samarbejdspartner hos Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S, behandler vi kun almindelige personoplysninger om dig, og i den forbindelse er vi dataansvarlige. Vores kontaktoplysninger er:

Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S
Håndværkervej 16
9700 Brønderslev
Tlf. 98171700
E-mail: info@rte.dk

Datakategorier

Vi behandler kun oplysninger, som er nødvendige for at overholde indgåede aftaler samt at vedligeholde din relation til os, herunder navn, e-mail og telefonnummer.

Indsamling og videregivelse

Dine oplysninger kan blive videregivet til f.eks. underentreprenører, offentlige myndigheder og/eller rådgivere, med henblik på at samarbejdet kan realiseres. Ligeledes kan vi i nogle tilfælde have brug for oplysninger om dig fra f.eks. kommunale byggemyndigheder.

Opbevaring

Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S opbevarer disse oplysninger i op til 10 år efter sidste kontakt.

Dine rettigheder

Ved henvendelse kan du altid få indsigt, bede om berigtigelse eller få slettet de data, vi opbevarer i forbindelse med vores samarbejde. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Yderligere information om databeskyttelsesreglerne findes på www.datatilsynet.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 98171700.


Rekruttering

Søger du job hos os, bliver dine oplysninger håndteret fortroligt. Du er velkommen til at sende os din ansøgning til job@rte.dk – og du behøver ikke at medsende dit CPR-nummer.

I rekrutteringsprocessen er Richardt Thomsen Erhvervbyg A/S den dataansvarlige. Vores kontaktoplysninger er:

Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S
Håndværkervej 16
9700 Brønderslev
Tlf. 98171700
E-mail: info@rte.dk

Datakategorier

De oplysninger, vi behandler om dig som led i rekrutteringen, er almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail, CV, eksamensbeviser m.m. Formålet er at støtte udvælgelsesprocessen, og grundlaget herfor findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og c, samt databeskyttelseslovens §12, stk. 1. Vi behandler i denne forbindelse ikke følsomme personoplysninger, og du opfordres derfor til at slette dit CPR-nummer fra vedhæftede dokumenter.

Indsamling og videregivelse

Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S kan indsamle offentliggjorte oplysninger om dig, samt – med dit skriftlige samtykke – oplysninger fra dine referencer. Vi videregiver ikke oplysninger om dig, hverken til tredjemand eller tredjelande.

Opbevaring

Data om dig vil blive slettet, når rekrutteringsprocessen er afsluttet, eller senest 6 måneder efter modtagelse. Du kan give os samtykke til at gemme dine data længere, hvis du ønsker det.

Dine rettigheder

Ved henvendelse kan du altid få indsigt, bede om berigtigelse eller få slettet de data, vi opbevarer i forbindelse med din ansøgning. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Yderligere information om databeskyttelsesreglerne findes på www.datatilsynet.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 98171700.