AVV Energianlæg

Hjørring, 2016

Entreprisen indeholdt etablering af nye ledninger for regnvand, afløb og el, udendørs belysning samt belægninger, fundamenter, terrændæk, 9 m høje betonvægge og etagedæk til 120 ton tungt røggasanlæg.

  • Totalenterprise
  • Etage 280 m² / Anlæg 2800 m²
  • Betonelementer og stålplader

Referencegalleri

Se et af vores andre spændende projekter